FANDOM


Elulugu Edit

Roscoe Pound(27.10.1870-30.06.1964) oli silmapaistev Ameerika õigusteadlane ja õpetlane.

Pound sündis Ameerika Ühendriikides, Nebraska osariigis, Lincolnis Stephen Bosworth Poundi,kes oli advokaat ning kohtunik, ja Laura Poundi pojana. Pound oli folklorist Louise Poundi vend, kes oli samuti silmapaistev õpetlane ning autor.

Pound õppis Nebraska Ülikoolis botaanikat,kus ta sai bakalaureuse kraadi 1888.aastal ning magistrikraadi 1889.Samal aastal alustas ta Harvardi Ülikoolis juuraõpinguid, kuid ei lõpetanud neid. Oma esimese doktorikraadi omandas ta 1898. aastal Nebraska Ülikoolis botaanika erialal.Tuntust kogus ta ka haruldase samblikuliigi avastamisega,mis nimetati tema järgi Roscopoundiaks.

Pound tegeles aastatel 1901-1903 Ülemkohtus appellatsioonikaebustega ja töötas aastatel 1904-1907 Nebraska osariigi seaduste kallal.

Aastal 1903 sai Poundist Nebraska Ülikooli õigusteaduskonna dekaan. Samal aastal asutas Pound koos George Condraga Süütute Ühiskonna,mis eksisteerib Nebraskas veel tänapäevalgi. Aastal 1910 alustas ta õpetamist Harvardis ning 1916 sai temast Harvardi dekaan,kus ta luges paljusid erinevaid aineid kuni aastani 1947,mil ta läks pensionile.

Roscoe Pound oli sotsioloogilise jurisprudentsi liikumise rajaja, lisaks oli ta Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu lepinguvabadust puudutava lahenditesarja mõjuvõimas kriitik. Samuti oli Pound ka üks ameerika juriidilise realismi liikumise varajasi juhte, millega sooviti rõhutada vastukaaluks tollal Ameerikas valitsevale kuivale juriidilisele formalismile pragmaatilisemat ja avalikkusele huvipakkuvamat seaduste tõlgendamist ja keskendumist sellele, kuidas juriidilised protsessid tegelikult toimusid. Hiljem pöördus Pound selle suuna juurest ning temast sai juriidilise realismi üks juhtivaid kriitikuid.

Aastal 1922 alustasid Roscoe Pound ja Felix Frankfurter detailset kvantitatiivset uuringut kuritegude teavitamise kohta Clevelandi ajalehtedes.1919 aasta jaanuaris ilmunud ajalehes loeti kokku kui palju oli krimiuudiste jaoks ajalehes ruumi. Nad avastasid, et kuigi teavitatud kuritegude arv kuu teises pooles oli kasvanud vaid 345lt 363le ,oli kuritegude kajastamisele pühendatud ruumi seitse korda rohkem kui kuu esimeses pooles. Sellest nad järeldasid, et ajalehtedes rohkelt kõlapinda leidnud kuritegude laine oli suures osas välja mõeldud ning pressi poolt toodetud. See aga mõjutas selgelt kriminaalõiguse kohaldamist.Kuna inimesed uskusid, et on puhkenud kuritegevuse epideemia, nõuti politsei ja kohalike võimude kiiret tegutsemist. Rahva poolehoidu säilitada püüdvad võimud andsid survele järele ning jälgisid rohkem seda, et avalikkuse poolt esitatud nõuded oleksid täidetud, mitte aga seda,et õigusemõistmine oleks õiglane. Selle tulemusena aga tõusis tõenäoliselt ebaõiglaste otsuste osakaal ning ka karistused olid seadustes lubatutest karmimad.

Üks tema enim tsiteeritud arvamusi on professionalismi kohta: termin professionalism viitab grupile, kes püüdes omandada mõnd õpetatud kunsti, et saada endale lihtne amet, eesmärgiga teenida avalikke huve, pole vähem avalikes huvides, kuna see võib samas olla ka vahendiks teenida elatist. Õpetatud kunsti omandamise püüdlus eesmärgiga teenida avalikke huve on esmase tähtsusega.

Pärast teist maailmasõda oli ta mõnda aega Hiinas ,kus korraldas ümber hiina rahvuslikku õigussüsteemi.

R.Pound oli kaks korda abielus.Tema esimene naine Grace Gerrard suri 1928.Seejärel R.Pound abiellus uuesti 1931 aastal Lucy Milleriga. Roscoe Pound suri järeltulijateta 93 aastasena 30.juunil ,1964 aastal Cambridge`is, Massachusets`is.

TeosedEdit

“Spurious interpretation” aastal 1907,

“ Outlines of Lectures on Jurisprudence” aastal 1914,

“The Spirit of the Common Law”aastal 1921,

“ Law and Morals” 1924,

“Criminal Justice in America” aastal 1930.

R.Poundi viieköiteline teos jurisprudentsist on üks 20.sajandi põhjalikemaid õigusteoseid.Tema teooria sotsioloogilisest jurisprudentsist nägi ette,et vanemast ajast säilinud õigusnormid ja tradistioonid kohaldatakse kaasaegse sotsiaalse olustikuga. Arvatakse,et see teooria võis osaliselt inspireerida F.D Roosvelti 30.ndatel seadustamaks Uut Kurssi, mida Pound ise pidas ekstreemseks.

Kasutatud kirjandusEdit

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound
  2. http://www.britannica.com/eb/article-9061101/Roscoe-Pound
  3. http://www.nebraskahistory.org/lib-arch/research/manuscripts/family/poundroscoe.htm
  4. http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Pound-Ro.html