FANDOM


Elulugu Edit

Gustav von Hugo sündis 23.novembril 1764.aastal Lörrachis, Saksamaal. Ta oli tuntud saksa jurist. Peale Karlsruhe Gümnaasiumit käis ta 1782 aastani Göttingeni Ülikoolis, kus ta kolm aastat õigusteaduseid õppis. Pärast seda, kui ta nimetati Anhalt-Dessau printsi Leopoldi õpetajaks, tegi ta doktoritöö 1788 Halle Ülikooli juures. Samal aastal kutsuti ta mittekoosseisulise professorina tagasi Göttingeni, kus ta 1792 aastal koosseisuliseks professoriks sai. Gustav von Hugo suri 15.septembril 1844.aastal Göttingenis.

Tähtsamad teosed Edit

Eessõnas oma „Artiklid viimase 40 aasta tsiviilraamatuteaduse kohta” visandab ta tingimused, millede järgi sel ajal Göttingenis sai õpetada tsiviilõigust. G.Hugol oli isiklik ja usalduslik kirjavahetus ja sõbralik suhe vendade Grimmidega. Kuna eksisteerivates seadustes olid rooma õigus ja saksa elemendid ilma kriitika ja eristuseta üksteisega seotud, praktiliseks kasutamiseks oluliselt ühiselt võetud, ei saanud enam öelda, kas ajalooline tõde või praktilised sisemised motiivid tugevamalt esile tõsteti. Kuna see isikult isikule edasi anti, hiilisid sisse uued vead , ja isegi parimad õpetlased ei saanud enam valede meetodite eest põgeneda, mis vahepeal olid traditsiooniks saanud. Selle puudusega hakkas Gustav von Hugo võitlema, kui ta sai jurisprudentsi ajaloolise koolkonna rajajaks, mida viis edasi ja ehitas üles Fr. C von Savigny. Tema peateosed on „Tsiviilkursuse õpik”, milles töötati põhjalikult välja tema meetod, ja „Tsiviilmagasin”.