FANDOM


Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) oli saksa jurist, õigusteadlane ning ajaloolise koolkonna rajaja.


Image


EluluguEdit

Friedrich Karl von Savigny sündis Saksamaal 21. veebruaril 1779. aastal. Ta jäi orvuks juba 13-aastaselt, olles kaotanud kõik 12 venda ja õde ning vanemad, seetõttu kasvatas teda hooldaja kuni Savigny asus 1795. aastal Marburgi ülikooli õppima, kus ta pidevalt tervisehädade pärast vaevles. Aastal 1800 sai ta seal kätte doktori kraadi. Kolm aastat hiljem avaldas ta teose „Das Recht des Besitzes”, mis sai tuntuks ka mujal Euroopas ning jättis jälje õigusteaduse ajalukku, sisaldades endas uusi ideid omandiõiguses. Aastatel 1810-1842 õpetas ta õigusteadust Berliini Ülikoolis, kus ta oli ühtlasi esimeseks rektoriks. 1815. aastal hakkas Karl von Savigny koos Karl Friedrich Eichhorni ja Johann Friedrich Ludwig Goscheniga välja andma perioodilist teost “Zeitschrift fiir geschichtliche Rechtswissenschaft”, mille toimetajaks ta ühtlasi oli. Selles teoses tutvustas ta maailmale ka Veronas avastatud Gaiuse kadunud teksti ning tõestas, et tegemist oli justnimelt Gaiuse ja mitte Ulpianuse teosega, nagu algselt arvati. Savigny doktorikraadi saamise 50. aastapäeval andis ta viies köites välja oma teose Vermischte Schriften, millesse olid koondatud tema väiksemamahulised teosed aastatest 1800-1844. Selle sündmusega tõusis Saksamaal suur entusiasm tema kui modernse jurisprudentsi looja vastu. Savigny suri Berliinis 1861. aasta 25. oktoobril. Savigny puhul võib kõige suuremaks teeneks, isegi suuremaks, kui tema osalus ajaloolise koolkonna loomisel, pidada väidet, et õiguse rakendamist ja teooriat ei saa üksteisest lahutada, ilma et mõlemad tugevalt kannatada saaks.


Seos õigussotsioloogiagaEdit

Ajalooline koolkond oli 19. sajandi hakul alguse saanud liikumine saksa õigusteaduses, mille peamisteks rajajateks olid Gustav Hugo ja Friendrich Karl von Savigny. Ajaloolise koolkonna käsitluse järgi ei olnud õigus ühel ajahetkel tekkinud ning pikka aega muutumatuna püsinud, vaid pika ajaloolise arengu tulemusel välja kujunenud ning igal rahva puhul omapäraste tunnustega nähtus. Nende suurimaks eesmärgiks õigusajaloo uurimisel ei olnud mitte näidata ajaloolisi seoseid õiguses, vaid leida sobiv õigusevorm saksa rahvale, mis hakkaks asendama võõrvõimu poolt kehtestatud Code Napoleon’i. Vastandudes loomuõigusõpetusele, lükkasid ajaloolise koolkonna esindajad ümber väite, et õigusloomes pole oluline ajalooline areng ning tähtis on vaid ratsionaalse mõtlemise abil loodud õigus ning tõestasid teaduslikult, et see on vaid harimatute revolutsioonipropagandat levitavate inimeste ajalugu mittearvestav kontseptsioon. Õigusajaloolaste järgi võib loomuõigusõpetuse sellistest põhimõtetest lähtuda vaid inimene, kellel puudub igasugune arusaam õigusajaloost. Karl von Savigny enda üks tähtsaim teooria õiguse tekkest on see, et õigus ei teki jumala ega ka valitseja tahtmise järgi, vaid see areneb rahva ja ühiskonnaga käsikäes ning seetõttu ei tohiks seda väga rangelt lahterdada. Kokkuvõttes võibki öelda, et õigusajaloolise koolkonna ajaloo-uuringud lahendavad lisaks saksa rahva õiguse kujunemisloo küsimusele ka probleemi, millist õiguskorraldust see rahvas peaks kasutama kaasajal. Ajaloolise koolkonna mõistejurisprudentsi suureks teeneks võiks lugeda näiteks ka asjaolu, et nad valmistasid ette alused õiguspositivismi tekkele.


Kasutatud kirjandusEdit

1. J. Liventaal. Sissejuhatus õigusteooriasse, riik ja õigus II osa. Tallinn, 1998

2. The Columbia Encyclopedia, Friedrich Karl von Savigny – Arvutivõrgus kättesaadav:

http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Savigny.html, 20.märts 2008.

3. Classic Encyclopedia, Friedrich Karl von Savigny – Arvutivõrgus kättesaadav:

http://www.1911encyclopedia.org/Friedrich_Karl_von_Savigny, 20. märts 2008.

4. Online Encyclopedia, Friedrich Karl Von Savigny Biography (1779–1861). Arvutivõrgus kättesaadav:

http://encyclopedia.jrank.org/Cambridge/entries/094/Friedrich-Karl-von-Savigny.html, 20. märts 2008

5. Andrus Tool. 19. ja 20. sajandi filosoofia – Arvutivõrgus kättesaadav:

http://www.academica.ut.ee/vvfiles/3/3b946c4c78a868e383117416660d54f2.pdf, 20. märts 2008

6. Britannica online encyclopedia, Friedrich Karl von Savigny. Arvutivõrgus kättesaadav:

http://www.britannica.com/eb/art/print?id=14106&articleTypeId=0, 15. aprill 2008


Andres Lehker, Gerli Võimre 21.märts 2008, kell 21:10