FANDOM


Lingitav pealkiri See on Tartu Ülikooli Õigusinstituudi üliõpilaste projekt.

Õigussotsioloogia kursuse raames luuakse õigussotsioloogia sõnastik.

Kui artikli pealkiri on siin punane, siis ei ole see veel avalikustatud.

Teemad, mida siin varsti kajastatakse:

õigussotsioloogia aine

õigussotsioloogia Eestis

loomuõigus

Hugo Grotius (1583-1645)

Thomas Hobbes (1588-1679)

John Locke (1632-1704)

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Montesquieu (1689-1755)

Gustav Hugo (1764-1844)

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861)

ajalooline koolkond

Henry Maine (1822-1888)

utilitarism

Jeremy Bentham (1748-1832)

Rudolf von Jhering (1818-1892)

õiguse definitsioon (õiguse erinevad definitsioonid)

moraal

tava

sotsiaalne norm

sanktsioon

õigusnorm

väärtus

sotsiaalne roll

sotsialiseerumine

sotsiaalne institutsioon

õiguse funktsioon

õigusnormi efektiivsus

varjatud normilooming

õigusteadvus (k.a. Eestis läbiviidud uuringud)

õiguskäitumine (k.a. Eestis läbiviidud uuringud)

õiguslik sotsialiseerumine (k.a. Eestis läbiviidud uuringud)

Emile Durkheim (1858-1917)

Sotsiaalne solidaarsus (Dürkheim)

Õigus solidaarsuse indikaatorina (Durkheim)

Max Weber (1864-1920)

Ratsionaalsus (Max Weber)

Poliitiline domineerimine (Weber)

Ratsionaalne ja irratsionaalne õigus (Weber)

Formaalne ja materiaalne õigus (Weber)

Weberi õiguse klassifikatsioon

Karl Marx (1818- 1883)

Baasi-pealisehitise mudel (Marx)

Marksistlikud perspektiivid õigussotsioloogias

Pashukanis (1891-1937)

Sotsioloogiline jurisprudents

Roscoe Pound

Õigusrealism

Kriitiline õigusteadus

Feministlik õigusteadus

Struktuur-funktsionalism

Niklas Luhmann

Õiguse autopoieetiline teooria

Donald Black

Õigussotsioloogia postmodernistlikud teooriad

AM 26. veebruar 2008, kell 13:32 (UTC) Anna Markina