FANDOM


Autopoiesis Edit

Autopoiesis, kreeka keeles ’auto’- ise, ’poiesis’ – loomine, tähistab fundamentaalset dialektikat struktuuri ja funktsiooni vahel. Esimesena kasutasid seda väljendit Tšiili bioloogid Humberto Maturana ja Francisco Varela 1973. aastal. Seda väljendit kasutati alguses kirjeldamaks elusa organismi loomust. Parim näide autopoieetilisest üksusest on bioloogiline rakk. Vastandiks autopoieetilisele süsteemile on allopoieetiline süsteem, mis kasutab komponente, et luua organiseeritud üksus, mis erineb selle loojast, erinevalt autopoieetilisest süsteemist. Näide allopoieetilisest süsteemist – autotehas.

Õiguse autopoieetiline teooria Edit

Õiguse autopoieetiline teooria on seega teooria, mille kohaselt õigus ise loob uut õigust enda olemuses. Autopoieetiline süsteem on suuteline filtreerima endasse keskkonnast suvalist informatsiooni, ent selle kasutamise viis sõltub ainult tema sisemistest normatiivsetest struktuuridest. Autopoiesise bioloogia valdkonnast õigusesse tõi üle saksa sotsioloog Niklas Luhmann. Ta leidis, et sotsiaalsed süsteemid on autopoieetiliselt suletud, kuna nad kasutavad ressursse vaid enda keskkonnast.

Alates 1980-ndate esimesest poolest hakkab Luhmann arendama õiguse autopoieetilist teooriat, mille olemuse võib kokku võtta järgmiselt:

Õigussüsteemi autopoiesis on normatiivselt suletud selles mõttes, et ainult õigussüsteem võib anda õiguslikult normatiivse kvaliteedi oma elementidele ja seega luua neid kui elemente. Mitte mingi õiguslikult relevantne sündmus ei saa tuletada oma normatiivsust väljastpoolt õigussüsteemi.

Samal ajal on õigussüsteem kognitiivselt avatud süsteem, st sõltub õigussüsteemi ümbritseva keskkonna faktidest. Iga õiguslik operatsioon, iga õiguslik infotöötlus kasutab seega üheaegselt normatiivset ja kognitiivset orientatsiooni.

Kuigi vormiliselt Luhmann möönab, et õigussüsteem on suuteline õppima keskkonnas toimuvatest muutustest, ei ole ta seda kuskil suutnud lähemalt põhjendada, õigussüsteemi avatus jääb deklaratiivseks.


Martin Koks ja Raido Pill

--Martinkoks 12. mai 2008, kell 11:06 (UTC)